Results

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

15. května 2024

Poznejte tým TrustPay: Interview s Veronikou Klúcsik, Head of Due Diligence

autor: TrustPay
Sledujte nás:

Poznejte členy TrustPay týmu prostřednictvím našich rozhovorů.
Tentokrát jsme vyzpovídali Veroniku Klúcsik, vedoucí oddělení Due Diligence.

Proč ses rozhodla pro společnost TrustPay?

V TrustPay jsem viděla potenciál pro další rozvoj mých pracovních zkušeností a znalostí, protože firmu vnímám jako inovativní, rozvíjející a zvládající neustále vznikající výzvy nových technologií a měnících se trendů v oblasti, ve které úspěšně působí.

V první řadě mě zaujala pracovní nabídka a můj dobrý první dojem byl umocněn i příjemným pocitem z lidí, se kterými jsem komunikovala během pohovoru. Toto byly pro mě důležité body, na jejichž základě jsem se rozhodla tuto práci vzít.

V neposlední řadě mě zaujal v inzerátu mladý kolektiv, protože když jsem přicházela do firmy, bylo mi 25 let a slova z inzerátu se potvrdila. Pracuji v kolektivu mladých lidí, se kterými si rozumíme a jsme naladěni na podobné vlně 😊

Na jaké pozici aktuálně pracuješ a co tě na ní nejvíc baví?

Momentálně pracuji na compliance oddělení, zaměřujícím se zabývajícím se dodržováním souladu s obecně závaznými právními předpisy, jakož is interními normami, čerstvě na pozici Head of Due Dilligence.

V rámci své činnosti se aktuálně soustředím nejvíce na oblast tvz. kontroly čtyř očí v rámci našeho oddělení – aby byla dokumentace kompletní, aby byly údaje v systému zadány správně a mnohé jiné další úkony, jejichž výsledkem je „check“, zda je vše v pořádku.

Rovněž je mým úkolem i komunikovat s různými subjekty, se kterými jsme ve smluvním vztahu nebo se kterými teprve vstupujeme do smluvního vztahu, a tedy podléháme i my tzv. KYC kontrole „Know Your Customer“ v překladu: „Znej svého zákazníka“. V rámci toho jsem zodpovědná za správné vyplnění a poskytnutí potřebné dokumentace.

Mezi mou agendu také patří školení všech našich zaměstnanců v oblasti AML (Anti Money-Laundering). Tato povinnost nám vyplývá z AML zákona, kde je každý zaměstnanec povinen absolvovat, v závislosti na svém pracovním zařazení, určitou formu odborné přípravy. Sama na sobě badám, že díky této agendě jsem se naučila lépe ovládat stres při prezentování před více lidmi, a jelikož její neodmyslitelnou součástí je příprava a vedení školení, beru ji zároveň jako příležitost, jak na sobě v této oblasti dokážu pracovat dál.

Na mé práci mě baví to, že je různorodá. Když už mám například „dost“ kontrolování určitých bodů, věnuji se dokumentaci, či naopak. Jsem ráda, že moje práce není monotónní.

„Mám ráda, když se práce obměňuje a můžu si vyzkoušet různé věci. Už iv rámci našeho oddělení jsem si stihla vyzkoušet několik agendy, což vnímám jako pozitivum, díky kterému jsem si rozšířila své pracovní obzory a dokážu tak lépe porozumět fungování procesů tak v rámci společnosti, jakož iv rámci oddělení.“

Co si na své práci nejvíce ceníš a co je pro tebe aktuálně největší výzva?

Na začátku svého působení v TrustPay jsem si velmi vážila, a vážím si i dodnes, že jsem dostala tuto pracovní příležitost ještě jako studentka posledního ročníku vysoké školy, kdy jsem díky vstřícnosti mých nadřízených mohla skloubit ukončení studia a plynulý přechod do plnohodnotného pracovního života.

Pokud se zamyslím nad současností, za velké pozitivum své práce bych označila již zmíněnou dynamiku mé pracovní náplně. Mám ráda, když se práce obměňuje a můžu si vyzkoušet různé věci. Už i v rámci našeho oddělení jsem si stihla vyzkoušet několik agendy, což vnímám jako pozitivum, díky kterému jsem si rozšířila své pracovní obzory a dokážu tak lépe porozumět fungování procesů jak v rámci společnosti, tak v rámci oddělení.

Výzvám jsem během svého působení v TrustPay čelila již víckrát. Například, jak jsem již zmiňovala výše, když jsem musela překonat svůj respekt před prezentováním či vysvětlováním nějaké problematiky skupině lidí. Momentálně však čelím velmi aktuální výzvě související se změnou mého pracovního zařazení na pozici Head of Due Dilligence. S touto změnou se samozřejmě spojuje větší zodpovědnost a množství různých výzev, které budu muset zvládnout.

TrustPay team - Veronika

Jaké jsou tvé vztahy s kolegy v rámci firmy a jak hodnotíš firemní kulturu TrustPay?

Základem každého úspěšného a efektivního pracovního kolektivu jsou dobré mezilidské vztahy, které by, podle mě, měly mezi kolegy fungovat. Z mého pohledu můžu konstatovat, že jsem ráda za přátelskou atmosféru, kterou v práci pociťuji. Nejednoho z kolegů, které jsem v rámci TrustPay poznala nepovažuji jen za pracovní kolegy, ale také za své přátele, se kterými ráda strávím čas i mimo práci. Jako projev našich dobrých vztahů již mnozí zpozorovali, že například polední pauzy trávíme vždy celé oddělení společně.

Máš nějaký zabavný moment z práce v TrustPay?

Zmínit jeden zábavný moment je obtížné. Jelikož si se svými kolegy rozumím, mohu říci, že máme i do určité míry podobný smysl pro humor, při práci se často pobavíme a zasmějeme.

Mohlo by vás zajímat

Poznejte tím TrustPay: Interview s Eliškou Hutníkovou, Head of Compliance
V našich blozích vám představujeme členy TrustPay týmu. Tentokrát jsme vyzpovídali Elišku Hutníkovou, Head of Compliance.
Economy
author: TrustPay
Poznejte tým TrustPay: Interview s Vítem Hejlekem, Business Development Manager
Poznejte členy TrustPay týmu prostřednictvím našich rozhovorů. Tentokrát jsme vyzpovídali Víta Hejleka, Business Development Managera.
Economy
author: TrustPay
Poznejte TrustPay tým: Interview s Kristínou Kráľovou, Sales & Account Managerem pro lokální trh (Slovensko a Čechy)
V našich blozích vám představujeme šikovné členy TrustPay týmu. Tentokrát jsme vyzpovídali Kristínu Kráľovou, Sales & Account Managera pro lokální trh (Slovensko a Čechy).
Economy
author: TrustPay