Results

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

Dokumenty

Všeobecné

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 11. 2020
Ceník poplatků platný od 1. 2. 2022
Fair Usage Policy pro akci „Platební brána na 1 rok zdarma“
Předplacená platební karta Trust Pay MasterCard® – Všeobecné obchodní podmínky platné od 17. 12. 2020
Minimální zůstatek TrustPay
Koncepce ochrany finanční instituce před legalizací a financováním terorismu a základní principy AMLCFT
Reklamační řád
Seznámení klientů a plátců s informacemi o zpracování osobních údajů
Seznámení uchazečů o zaměstnání s informacemi o zpracování osobních údajů

Jiné

Tipy pro obchodníka – chargeback
Tipy pro obchodníka – přijímání karetních plateb
TrustPay výkazy IFRS 2020
Manuál pro přístupové rozhraní společnosti TrustPay umožňující bezpečnou otevřenou komunikaci pro poskytovatele platebních služeb v souladu s Delegovaným nařízením Komise (EÚ) 2018/389
Dostupnost a výkonnost přístupového rozhraní Q2/2022
Loga ke stažení
Produktová prezentace TrustPay
Výroční zpráva 2020/2021
IFRS Individuální účetní závěrka za rok končící 30. září 2021